Beca Tecnocampus curs 2024-2025

Beca Tecnocampus curs 2024-2025

Convocatòria de beques sobre la matrícula dels estudis universitaris a TecnoCampus per a estudiants que en el curs acadèmic 2024/2025 iniciïn ensenyaments universitaris de Grau per primera vegada.

Convocatoria de becas sobre la matrícula de los estudios universitarios en TecnoCampus para estudiantes que en el curso académico 2024/2025 inicien enseñanzas universitarias de Grado por primera vez.

IMPORTANT: No presentis el formulari fins que disposis de tota la documentació obligatòria. El formulari només permet presentar una sol·licitud per estudiant i no es pot modificar o ampliar després d’haver estat presentat. És imprescindible adjuntar la documentació obligatòria i no s’acceptarà documentació que no s’ajusti al que estableix el punt 5. de les bases.
Si no disposes del certificat acadèmic oficial del batxillerat o el CFGS amb l'expedient tancat i la nota mitjana final en el moment de presentar aquesta sol·licitud, recorda que l'has d'enviar obligatòriament al correu beques@tecnocampus.cat, com a màxim, el 16 de juny de 2024.
El període de presentació de sol·licituds i documentació és del 25 d’abril al 24 de maig de 2024 a les 14:00 h. L'ordre de presentació no afecta el resultat de l’adjudicació.

IMPORTANTE: No presentes el fomulario hasta que dispongas de toda la documentación obligatoria. El formulario sólo permite presentar una solicitud por estudiante y no se puede modificar o ampliar después de haber sido presentado. Es imprescindible adjuntar la documentación obligatoria y no se aceptará documentación que no se ajuste a lo que establece el punto 5. de las bases.
Si no dispones del certificado académico oficial del bachillerato o el CFGS con el expediente cerrado y la nota media final en el momento de presentar esta solicitud, recuerda que debes enviarlo obligatoriamente al correo beques@tecnocampus.cat, como máximo, el 16 de junio de 2024.
El período de presentación de solicitudes y documentación es del 25 de abril al 24 de mayo de 2024 a las 14:00 h. El orden de presentación no afecta al resultado de la adjudicación.